Van voorbeeldbeleid naar eigen beleid

Sinds 1 juli 2016 is de nieuwe cao van toepassing voor het PO. Hoe vertaalt uw organisatie recente cao-veranderingen naar concreet PO-personeelsbeleid? Hoe helpt uw bestuur scholen en personeel aan praktisch en leesbaar personeelsbeleid? Hoe biedt een fusie kansen voor modern, integraal personeelsbeleid?

PO Personeelsbeleid heeft haar handboek en databaseplatform PO PB Actueel aangepast aan 2016-caowijzigingen en bestuursakkoorden en biedt zo elk bestuur 100% compleet en actueel PO personeelsbeleid. Personeelsbeleid als ‘voorbeeldbeleid’, snel en makkelijk te gebruiken intern en naar uw (G)MR. Na akkoord direct te ontsluiten voor uw personeel en uw schooldirecteuren. Zo werkt PO PB Actueel tijd- en kostenbesparend, maar ook deskundigheidsbevorderend. Ervaar de kwaliteit en het gemak zelf en bestel het Online Handboek of neem direct een licentie op de Database oplossing.

Over PO Personeelsbeleid

PO Personeelsbeleid is een initiatief van Henk Slagter, Auke Tenhoeve en Uitgeverij Ars Scribendi. Personeelsbeleid als modern voorbeeldbeleid, compleet en steeds weer actueel gemaakt n.a.v. nieuwe cao's en bestuursakkoorden zijn te vinden in PO PB Actueel, verkrijgbaar als online handboek, als database licentie en voor maatwerk.

PO PB Actueel is de digitale opvolger van Personeelsbeleid, goed voor elkaar, in 2009 verschenen bij uitgeverij Schoolsupport, geschreven door Henk Slagter. In 2014 herschreef hij het volledige Voorbeeldbeleid en verwerkte daarin ook wijzigingen t.g.v. de CAO PO van 2014.

Henk Slagter adviseerde in de periode 1990 tot 2012 vele besturen PO op het gebied van personeelsbeleid en schreef beleidsdocumenten over vele thema's hierbinnen.

Door de betrokkenheid van Auke Tenhoeve is de nieuwe CAO 2016 ook weer verwerkt in PO PB Actueel.

Database gebruikers hebben toegang tot alle Voorbeelddocumenten voor gebruik als Eigen Beleid, jaar in, jaar uit en steeds weer actueel. Dat scheelt organisaties veel tijd en geld.
Maatwerk klanten kunnen Eigen Beleid bovendien online beheren en online ontsluiten voor personeelsleden.

Organisaties die fuseren kunnen er ook voor kiezen om PO PB Actueel te gebruiken als modern en nieuw personeelsbeleid voor de fusie-organisatie. Uiteraard is het mogelijk om het Voorbeeldbeleid aan te passen naar eigen inzichten.

Nieuwsgierig? Bestel dan eerst het handboek en gebruik de aanschaf hiervan als korting op de Databanklicentie.